JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2020. godini

Sukladno odredbama članka 32. stavak 11. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) i odredbama članka 9. stavak 11. Statuta Turističke zajednice Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo  broj 14/09) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Poreča, dana 19.9.2019. godine objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za dodjelu potpore iz programa
"Potpore manifestacijama u 2020. godini“

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Grada Poreča za manifestacije na teritoriju Grada Poreča – Parenzo od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom (dalje: PPS) razdoblju,
 • jačanju snage brenda porečkog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma,
 • podizanje marketinške vrijednosti destinacije.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to:  

 • zabavne manifestacije,
 • sportske manifestacije,
 • kulturne manifestacije,
 • eno-gastronomske manifestacije,
 • povijesne manifestacije,
 • tradicijske manifestacije,
 • umjetničke manifestacije,
 • kongrese,
 • ostala manifestacije koja mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. Javnog poziva.

Krajnji rok za podnošenje prijava/zahtjeva je 19.10.2019. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 19.9.2019.).

Javni poziv i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti putem sljedećih poveznica: https://www.myporec.com/hr/o-nama/natjecaji 

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita