Canta Torre

27.04.2019 - 27.04.2019

Mjesto: TAR-TORRE
Organizator: TZ Tar-Vabriga
Tip događaja: --

Zabavna manifestacija

U sjedištu Zajednice Talijana u Taru održati će se manifestacija kulturnog, edukativnog i zabavnog karaktera s tendencijom poticanja cjeloživotnog učenja i ljubavi prema amaterskom glazbenom stvaralaštvu, a u sklopu razvoja kulturnog turizma u destinaciji.Info

T: +385 (0)52 4432
info@istria-tarvabriga.com
www.tar-vabriga.com