Božićni koncert

26.12.2018 - 26.12.2018

Mjesto: TAR (crkva sv. Martina)
Organizator: TZO Tar-Vabriga i Z.T. Tar
Tip događaja: glazbeni festivali i manifestacijeInfo

info@tar-vabriga.com