23. Prostor apside manjše bazilike Predevfrazijane

Prostor apside manjše bazilike Predevfrazijane je od začetka tega stoletja služil kot zakristija katedrale. Tla apside so bila okrašena z večbarvnim mozaikom, najbolj pa je ohranjen v zahodnem delu prostora, kjer ga spremlja polkrožni zid, ostanek zidane klopi za kler. V 18. stoletju je bila v ta prostor vgrajena velika grobnica. V zgodnjem srednjem veku, verjetno v 8. stoletju, je bil v jugozahodni vogal položen kamniti sarkofag, nad katerim je arkosolij: grobna niša v zidu pod polkrožnim obokom. Ti elementi so končali pod tlemi v 9. ali 10. stoletju, ko je v celotnem prostoru dvignjena raven tal, prostor pa je z vgradnjo treh polkrožnih apsid spremenjen v manjšo kapelo. Danes na mestu teh apsid vidimo samo izkopane temelje, saj so bile apside v 14. stoletju demontirane, ko je prostor ponovno dobili štirioglato podobo in je bil spremenjen v zakristijo, katere zidovi so bili okrašeni z zidnimi poslikavami, ki so ohranjene samo v nekaj podrobnostih na treh zidovih. Na južnem zidu je mogoče razbrati del prikaza Kristusovih muk: od zajetja Kristusa do Kristusa pred Pilatom. Na severnem zidu je nekoliko bolje ohranjen prizor dveh krvnikov, ki bičata človeka, ki kleči. Do danes še ni bilo zanesljivo potrjeno, kdo je svetnik, katerega mučenje je prikazano na tej sliki. Na istem zidu je ohranjen še en fragment freske, levo od polkrožnega okna. Očitno leži v plasti pod gotskimi poslikavami. To je ostanek najstarejše zidne poslikave, ki izvira iz obdobja pred 9. stoletjem.