Sirena

Poreč

Specijaliteti

Nagrade i priznanja

IQ - Istarska kvaliteta

Info

Vlasnik: Dijego Nadinić
Adresa: Rade Končara 29 , Poreč
T: +385 (0)52 451 285
nadinic.marijana@gmail.com