Zdravstvena zaštita - Informacije za turiste

Zdravstvene usluge koje javne ustanove u Istarskoj županiji pružaju turistima 

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a.


U slučaju hitnih stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje

-naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, prostrijeli), neuobičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima

…pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 

U ispostavama Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije rade ambulante koje pružaju skrb svim hitnim bolesnicima od 0-24 sata kao i ne-hitnim akutnim bolesnicima izvan radnog vremena turističke ambulante ili obiteljskog liječnika. 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ 194
Dom Zdravlja Poreč
Maura Gioseffia 2 


U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život

Stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima potražite pomoć liječnika.

DOM ZDRAVLJA POREČ
Adresa: Dr. Mauro Gioseffi 2, Poreč
T. +385 (0)52 451 611
-Specijalističke ordinacije i službe: fizikalna terapija, laboratorij, rendgen, internist, ortoped, pedijatar, radiolog, ginekolog, urolog, specijalist medicine rada, pulmolog, oftalmolog, psihijatar

Dodatne ordinacije opće medicine, tzv. turističke ambulante organiziraju se tijekom ljeta u glavnim zgradama ispostava IDZ-a. U njima pacijent uslugu može dobiti na temelju putnog ili privatnog osiguranja, ili uslugu mora platiti.

*Vikendom i praznikom dežuraju pedijatrijska i ginekološka ambulanta u Općoj bolnici Pula.


Ako je pacijent obavio liječnički pregled i upućen je u bolnicu…

Opća bolnica Pula na lokaciji Santoriova 24A, Pula zbrinjava hitna stanja kojima je neophodna hitna dijagnostička obrada ili hitan terapijski postupak putem sustava hitnih ambulanti: objedinjeni hitni bolnički prijem te hitne ambulante iz djelatnosti pedijatrije, ginekologije, infektologije i psihijatrije, laboratorijske, transfuzijske i radiološke dijagnostike.

Bolničke službe koje NE pružaju uslugu hitnih pregleda: dermatovenerologija, fizikalna medicina, nuklearna medicina, patologija i citologija.

Sve ostale informacije mogu se naći na web stranici www.obpula.hr


LJEKARNE

  • CENTRALNA LJEKARNA, Dom zdravlja, Ul. Dr. Mauro Gioseffi 2, tel. +385 (0)52 434-950
  • GRADSKA LJEKARNA, Trg slobode 12, tel. +385 (0)52 432-362
  • LJEKARNA TOMAŠKO, Ulica Pietra Kandlera 1, tel. +385 (0)52 432-526
  • LJEKARNA ČERVAR-PORAT, Červar - Porat, tel. +385 (0)52 436-336

*Dežurna ljekarna za hitne slučajeve (0-24h), nalazi se u Puli: Ljekarna Centar, Giardini 14, T. +385 (0)52 222544, centar@istarske-ljekarne.hr


U Bolnici "Martin Horvat" Rovinj radi ambulanta za traumatologiju lokomotornog sustava koja je otvorena svakog radnog dana od 8,00 do 15,30 sati. Kontakt: 052 811 011 ili 052 537 126. Sve dodatne informacije mogu se naći na web stranici www.bolnica-rovinj.hr


TURISTIČKE AMBULANTE

POLIKLINIKA DR.JERKOVIĆ
Vladimira Gortana 25, 52440 Poreč
Tel: +385 (0)52 434 850
E-mail: recepcija@poliklinika-jerkovic.hr
Web: https://www.poliklinika-jerkovic.hr/  

HELIOS MEDIC
Materada 35 (Hotel Materada), 52440 Poreč
Tel: +385 (0) 91 160 2032
E-mail: heliosmedic@gmail.com
Web: https://helios-medic.business.site/  

POLIKLINIKA RAKOVAC
Zelena Laguna 20 (Hotel Albatros), 52440 Poreč 
Tel: + 385 (0) 91 913 1986
E-mail: info.rakovac@gmail.com
Web: https://www.poliklinikarakovac.com/

LOVRIĆ MEDICAL
Brulo 1/1 (Hotel Diamant), 52440 Poreč
Tel: +385 (0) 98 623 319
E-mail: milanlovric2@gmail.com 
Web: https://lovric-medical.hr/

HISTRIA MEDIC
Istarska 1a, 52440 Poreč
Tel: +385 (0) 52 496 396
M: +385 (0) 98 327 300
E-mail: info@histria-medic.hr
http://www.histria-medic.hr/

ZDRAVSTVENE USLUGE ZA TURISTE - LJETO 2024

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita