Povijesna baština Poreča

Ulazeći u povijesnu jezgru Poreča stupate na pozornicu koja je građena više od 2000 godina. Poluotok dug 400 i širok 200 metara antički su mjernici podijelili u insule, parcele za kuće, javne ustanove, hramove i povezali ih pravilnom mrežom ulica. Takav je raspored uglavnom sačuvan do danas, a najduže uzdužna i poprečna ulica sačuvale su  antičke nazive – Decumanus i Cardo maximus. 

Krenimo u šetnju...