Natječaji, pozivi, obavijesti

 

2024

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto REFERENT OBRADE PODATAKA – INFORMATOR 

Natječaj - Referent za obradu podataka-informator
Odluka o zapošljavanju za radno mjesto Referent obrade podataka - Informator

 

Javni poziv za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2024. godini“

 

Sukladno odredbama članka 32. stavak 1.4. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19) i odredbama članka 9. stavak 1.4. Statuta Turističke zajednice grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“, broj 11/20) Turističko vijeće Turističke zajednice grada Poreča, dana 13.10.2023. godine objavljuje

Javni poziv za dodjelu potpore iz programa
„Potpore manifestacijama u 2024. godini“

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Poreča za manifestacije na teritoriju Grada Poreča – Parenzo od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:  

- unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
- razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
- povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom razdoblju,
- jačanju snage brenda porečkog turizma,
- stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma,
- podizanje marketinške vrijednosti destinacije.  

Organizatori manifestacije/projekta, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom, podnose Turističkoj zajednici grada Poreča u elektroničkom obliku putem ePrijave na sljedećoj poveznici: 

>> Prijavnica za dodjelu potpore (myporec.com) >>

U online prijavnici organizator je obavezan učitati (upload) sljedeću dokumentaciju:  

 1. izjava o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio Javnog poziva 
  IZJAVA O PODMIRENIM DUGOVANJIMA.docx
 2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije
  (preslika izvoda iz Trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
 3. ovjerenu potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi
  (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave),
 4. program manifestacije opisni i kronološki sadržaj događanja s listom izvođača/sudionika,
 5. dokaz o sudjelovanju drugih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i financiranju manifestacije
  (Izjava o sudjelovanju s navedenim iznosom sredstava, ugovor ili sl.).

*Obrazac zahtjeva može se preuzeti radi pripreme dokumentacije, prijava se šalje isključivo putem online prijavnice.
ZAHTJEV

Rok za podnošenje kandidatura je 3.11.2023. godine do 23:59:59 sati.   

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na e-mail: office@myporec.com najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Javni poziv za potpore manifestacijama u 2024. godini

ODLUKA o dodjeli potpore iz programa potpore manifestacijama u 2024. godini

IZVJEŠĆE o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore - Obrazac IRD-2024


2023

Natječaj za radno mjesto

Natječaj za radno mjesto INFORMATOR za rad u Info centru TZG Poreča
Odluka o zapošljavanju za radno mjesto Referent obrade podataka-Informator

Javni poziv za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2023. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2023. godini
JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2023. godini
IZVJEŠĆE o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore - Obrazac IRD-2023
ODLUKA o dodjeli potpore iz programa potpore manifestacijama u 2023. godini

 


2022

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice TZG Poreča

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19 i 42/20), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“, br. 13/2022), članka 23. Statuta Turističke zajednice grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, br. 11/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Poreča o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice grada Poreča od 22. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Poreča, dana 19. travnja 2022. godine, raspisuje  

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice grada Poreča

broj izvršitelja: jedan izvršitelj (m/ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme 

Natječaj možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice grada Poreča 

Javni poziv za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2022. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2022. godini
JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2022. godini
IZVJEŠĆE o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore - Obrazac IRD-2022
ODLUKA o dodjeli potpore iz programa potpore manifestacijama u 2022. godini

 


2021

Javni poziv za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2021. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2021. godini
JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2021. godini
IZVJEŠĆE o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore - Obrazac IRD-2021
ODLUKA o dodjeli potpore iz programa potpore manifestacijama u 2021. godini

 


2020

Javni poziv za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2020. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2020. godini
ODLUKA o dodjeli potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2020. godini
IZVJEŠĆE o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore - Obrazac IRD-2019

 


2019

Javni poziv za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2019. godini

IZVJEŠĆE o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore - Obrazac IRD-2019
Odluka o dodjeli potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2019. godini
JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2019. godini
Prilog I. Obrazac JPD-2019
Prilog II. Obrazac MP-2019
Prilog III. Obrazac IPD-2019
Prilog IV. Obrazac TPR-2019

Natječaj "Dodir leptira"

Natječaj - Dodir leptira 2019
Prijavnica - Prilog 1
Privola - Prilog 2
Odluka o dobitnicima akcije Dodir leptira 2019
Obavijest kandidatima natječaja Dodir leptira 2019

Natječaj za radno mjesto

Natječaj za radno mjesto INFORMATOR za rad u Info centru TZG Poreča
Odluka o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto informator/ica

 


2018

Odluka o dodjeli potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2018. godini
Izvješće o provedenom projektu za 2018. godinu.doc
JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2018. godini
OBRAZAC: ZAHTJEV
OBRAZAC: IZJAVA o podmirenim dugovanjima

 


2017

Odluka o dodjeli potpore iz programa Potpore manifestacijama 2017.g.
Izvješće o provedenom projektu za 2017. godinu
J A V N I  P O Z I V   za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2017. godini
OBRAZAC: ZAHTJEV za dodjelu potpore iz programa  „Potpore manifestacijama u 2017. godini“
OBRAZAC: IZJAVA  O   PODMIRENIM  DUGOVANJIMA

 


2016

Odluka o dodjeli potpore iz programa Potpore manifestacijama 2016.g.
I Z V J E Š Ć E o provedenom projektu 2016.g.

 


2015

Odluka o dodjeli potpore iz programa Potpore manifestacijama 2015.g.

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita