Parkirališta u Poreču

Otvorena parkirališta obuhvaćaju sva parkirališna mjesta u tzv. “plavoj zoni”, odnosno sva parkirališna mjesta na području Grada Poreča – Parenzo koja su obilježena plavom bojom.

Otvorena parkirališta podijeljena su u tri zone: Zona I, Zona II, i Zona III, odnosno crvenu, žutu i zelenu zonu. Zone se razlikuju po cijenama i vremenu parkiranja, u ovisnosti o ljetnom ili zimskom periodu naplate.

Plaćanje parkiranja na otvorenim parkiralištima moguće je putem parkomata koji su instalirani u svim zonama odnosno ulicama i putem SMS poruka, a moguće je i kupiti i pretplatu za određenu ulicu prema važećem cjeniku.

Područje otvorenih parkirališta se svakodnevno kontrolira putem djelatnika Usluge Poreč d.o.o. koji svakodnevnim obilaskom terena uz pomoć pripadajuće elektroničke opreme kontroliraju plaćanje parkiranja te izdaju dnevne parkirna karte korisnicima koji unaprijed nisu uplatili ograničeno vrijeme korištenja parkirnog mjesta.

Zatvorena parkirališta su parkirališta kojima upravlja automatski sustav sa rampnim terminalima na ulazu i izlazu te su u funkciji 24 sata dnevno tijekom cijele godine. U Gradu Poreču – Parenzo postoje četiri ( 4 ) takva parkirališta i to:  

  • Veliko gradsko parkiralište,
  • Parkiralište kod osnovne škole ( Ul. K. Huguesa )
  • Parkiralište kod općinskog suda
  • Parkiralište Vrtovi 

Veliko gradsko parkiralište  smješteno je u samom centru grada pored gradske tržnice. Broji 750 parkirnih mjesta i 12 mjesta za vozila invalidnih osoba. Namijenjeno je samo osobnim vozilima koja za ulaz koriste  tri (3), a za izlaz dva (2) traka. Ulazno izlazni terminali i blagajna parkirališta su pod video nadzorom. Veliko gradsko parkiralište ujedno je prvo i jedino parkiralište u Gradu Poreču – Parenzo koje funkcionira na sustav kontrole ulaska i izlaska te naplate na parkiralištu prepoznavanjem registarskih tablica automobila.

Parkiralište kod osnovne škole smješteno je u ulici K. Huguesa i namijenjeno je isključivo osobnim vozilima. Broji 145 parkirnih mjesta i 7 mjesta za vozila invalidskih osoba.

Parkiralište kod općinskog suda smješteno je u centru grada uz Marinu Poreč i jednim dijelom je njen sastavni dio. Parkiralište je zatvoreno rezervirano parkiralište samo za osobna vozila. Ulaz u parkiralište je omogućen isključivo pretplatnicima koji su zasnovali pretplatnički odnos za Veliko gradsko parkiralište te korisnicima Marine Poreč koji za svoje plovilo imaju ugovoreni „stalni vez“.  Parkiralište broji još i 78 parkirnih mjesta za ostale pretplatnike, 2 parkirna mjesta za vozila invalidnih osoba te 8 posebno označenih parkirališta za potrebe općinskog suda.

Parkiralište Vrtovi smješteno je u centru grada nasuprot Velikog gradskog parkirališta. Broji 400 parkirnih mjesta.

PLAĆANJE PARKINGA PUTEM APLIKACIJE PayDo


Svim korisnicima parkinga na raspolaganju je besplatna usluga plaćanja parkinga putem brze i jednostavne aplikacije PayDo. Aplikacija omogućava plaćanje parkiranja na području cijelog grada bez dodatnih troškova.

Aplikaciju PayDo može se preuzeti za najpopularnije mobilne platforme iOS i Android. Pristup aplikaciji je jednostavan i započinje registracijom korisnika čime se omogućava korištenje aplikacije.

Korisnicima su na raspolaganju dva načina korištenja:

- direktna uplata parkirne karte karticom ili
- uplata sredstava na osobni račun sa kojeg se kasnije „skida“ parkirna naknada.

S obzirom na kartično plaćanje, aplikacija vrši autorizaciju kartica preko servisa CorvusPay, pri čemu zbog sigurnosti prilikom prve autorizacije kartice sustav traži tokenizaciju iste. Aplikacija ima mogućnost pristupa i kroz web preglednik, gdje je vrlo jednostavno uplatiti sredstva na svoj PrePaid račun, odnosno zatražiti predračun za isto (2D barkod), gdje su nakon uplate, sredstva raspoloživa na Vašem računu, te kroz aplikaciju u tom slučaju nije potrebno provoditi autorizacije kartica. Detaljne upute o korištenju, kao i odgovore na najčešća pitanja možete pronaći na službenim stranicama PayDo aplikacije.

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita