Tijela zajednice


PREDSJEDNIK  

Dužnost predsjednika Turističke zajednice Grada Poreča temeljem odredbi Zakona i Statuta, obnaša Gradonačelnik Grada Poreča – g. Loris Peršurić.

Predsjednik predstavlja zajednicu, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća, s direktorom Turističkog ureda priprema sjednice Turističkog vijeća i Skupštine, pokreće i potiče suradnju Zajednice sa drugim zajednicama i organizacijama od zajedničkog interesa, obavlja i druge poslove utvrđene aktima Zajednice.


SKUPŠTINA TZG POREČA  

Najviše tijelo Turističke zajednice Grada Poreča je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova Zajednice.  

Broj predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana Zajednice u prihodu Zajednice, koji prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe koji je taj člana uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu, s time da jedan član može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.  

Članovi Skupštine donose akte, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnim pitanja vezanim uz rad zajednice.  

Članovi Skupštine su:  

1. Loris Peršurić
2. Siniša Jelavić
3. Ivan Stojnić
4. Igor Vidas
5. Martina Poropat Šarac
6. Ivan Liović 
7. Margita Zović Malinarić
8. Eduard Folo
9. Mauro Teković
10. Denis Prevolšek
11. Vlatka Ilečić Arklinić
12. Jelica Panić 
13. Bojan Ajinović
14. Jasmin Šabić
15. Mladen Mrdeža
16. Zoran Knapić
17. Demir Bašić
18. Jelena Jažić
19. Ivica Milotić


TURISTIČKO VIJEĆE TZG POREČA  

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova. Članove Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu destinacije, te vodeći računa o stručnosti i/ili iskustvu u turizmu. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Turističke zajednice.  

Kao izvršno tijelo Turističko vijeće provodi odluke i zaključke Skupštine, upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora Turističkog ureda, predlaže stavove i daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština, razmatra pitanja koja proizlaze iz zadataka zajednice, brine o izvršenju programa zajednice te donosi opće akte koji nisu u nadležnosti Skupštine.  

Članovi Turističkog vijeća su:  

1. Loris Peršurić
2. Dragan Pujas
3. Danira Rančić
4. Orieta Valković
5. Ivan Runko
6. Željko Kukurin
7. Davor Brenko
8. Igor Vojinović
9. Jasmin Šabić

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita