Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Grada Poreča uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Poreča.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici Grada Poreča:

-poštom na adresu:  Turistička zajednica Grada Poreča, Zagrebačka 9, 52440 Poreč
-putem telefaksa na broj: +385 (0)52 451 665
-putem elektroničke pošte: office@myporec.com
-osobno u Turističkoj zajednici Grada Poreča, Zagrebačka 9, 52440 Poreč, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Više informacija možete pronaći na Internet stranicama www.pristupinfo.hr.

Službenik za informiranje u Turističkoj zajednici Grada Poreča:

Ivana Prekalj Martinčević
T. +385 (0)52 451 719
F. +385 (0)52 451 665
e-mail: office@myporec.com 


DOKUMENTI


GODIŠNJA IZVJEŠĆA 

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

2023

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI - 2023.pdf
Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI - 2023.xls

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 

2023

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

2022

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

2021

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

2019

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.cvs

2017

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.csv

2016

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.csv

2015

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.pdf

2014

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu.pdf

 

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita