CRKVA SVETOG ELEUTERIJA

CRKVA SVETOG ELEUTERIJA srednjovjekovna je građevina u kojoj se misa služi samo jednom godišnje. Na glavnom oltaru je slika mletačkog slikara Giuseppea Camerate iz sredine 18. Stoljeća, koja predstavlja Bogorodicu s Djetetom, svetim Maurom i svetim Eleuterijem, a u dnu slike prikazana je veduta Poreča s bedemima, lukom i otočićima.

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita