Koncerti u lipnju

14.06.2022 - 28.06.2022

Mjesto: FUNTANA-FONTANE (Trg Sv. Bernarda, Župna crkva)
Vrijeme: 21:00 - 23:00h
Organizator: TZ Funtana
Tip događaja: glazbeni festivali i manifestacije

Koncerti utorkom

14.06.2022
Histriatria Project
Hrvoje Puškarić, klavir, kompozitor
Edi Šiljak, violina
Toni Kranjac, klarinet, Ewi-Elekric wind instrument

21.06.2022
Ad Libitum Orkestar i Zoran Tomaić
Ad Libitum Orkestar
Zoran Tomaić, tenor

28.06.2022
Trio Romansa
Andrea Viljanac, klavir
Matea Beotić, violina
Iris Brajković, flautaInfo

funtana.com
info@funtana.com