Plaže u Poreču

Na području se Istre kakvoća mora prati neprekidno od 1988. godine. Višegodišnjim ispitivanjem uvedeni su kriteriji za ocjenu mora pa se tako njegova kvaliteta ocjenjuje u četiri kategorije koje se obilježavaju u različitim bojama. Plava boja označava more visoke kakvoće, zelena boja more podobno za kupanje, žuta boja znak je umjereno onečišćenog mora dok je crvenom označeno jače onečišćeno more.

Upravo je plava boja osnova projekta Plava zastava čiji je cilj očuvanje mora i obale. Plaže i marine s Plavom zastavom dokaz su čistog mora, kvalitetne usluge i opreme, a da bi ponijele ovo prestižno priznanje, moraju udovoljiti brojnim kriterijima projekta za očuvanje mora i obale koji se u Europi provodi od 1987. godine, a od 2000. godine i u ostatku svijeta. Nagrada se dodjeljuje na razdoblje od godinu dana i treba se svake godine ponovno zaslužiti.

 

Više... Natrag

Definirajte kriterije pretraživanja..

Sadržaji

Rezultati pretrage