DRŽAVNI INSPEKTORAT – TURISTIČKA INSPEKCIJA

Državni inspektorat ukinut je 2014. godine, a poslovi nadzora bili su raspodijeljeni po nadležnim Ministarstvima. Tako je za prijavu i odjavu boravka turista, nadzor nad boravišnom pristojbom i neregistrirano iznajmljivanje bila zadužena Carina, dok je za nadzor obavljanja registrirane ugostiteljske djelatnosti bila zadužena turistička inspekcija.  

13.12.2018. ponovno je donesena Odluka o proglašenju Zakona o državnom inspektoratu. Novi Zakon stupa na snagu 01.04.2019. godine.

Državni inspektorat preuzeti će inspekcijske poslove koje će obavljati turistička inspekcija.  

Turistička inspekcija obavljati će inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i boravišne pristojbe.  

Poslove koje će turistička inspekcija provoditi su:  

- način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge
- neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga
- neregistrirano pružanje usluga u turizmu
- prijava i odjava boravka turista
- obračun, naplata i uplata boravišne pristojbe
- obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita