3. Atrij

Atrij, ki ga je v 6. stoletju dal zgraditi škof Evfrazij. V kotu je napis v kamnu, ki pravi, da je avstro-ogrski cesar Franc Jožef v 19. stoletju dal temeljito obnoviti propadajoči atrij. Na zidovih so razstavljeni grbi in nagrobni spomeniki poreških škofov.