15. Portik z masivnim kamnitim lokom

Portik z masivnim kamnitim lokom, na katerem je na eni strani izklesan križ z razširjenimi kraki, na drugi pa Kristusov monogram. Poleg črk „X“ in „P“, ki pomenita kratico imena Hristos, je vklesana tudi črka „omega“, vse skupaj pa je obrobljeno s stiliziranim vencem. Znanstveniki ta „rebus“ razlagajo na naslednji način: „Slavimo (venec) Kristusa (monogram), ki je bil križan in ki bo sodil ob koncu sveta (omega).“ Na zahodni strani portika se vidijo ostanki stopnišča, ki je povezovalo pritličje z nadstropjem.