10. Apsida s tribelonom

Apsida s tribelonom: njen pomen se kaže v višjem položaju s stopnico, saj je tukaj bila škofovska katedra, podolgovata okna v apsidi pa so omogočala, da je med avdiencami škofa osvetljevala posebna svetloba. Tribelon, tj. slavolok zmage, poudarja slovesni značaj tega prostora. Sestavljata ga dva stebra s kapitelom, okrašenim z reliefi. Eden od stebrov je prvoten, drugi pa je replika. Na notranji strani slavoloka je ohranjen velik fragment prvotne štukature, ki prikazuje vinsko trto z listjem, med katerimi so ptice, ki kljuvajo grozdje: tj. prikaz Kristusove parabole: „Jaz sem trta, vi mladike.“