12. Zbirka slik in reliefov

Zbirka slik in reliefov iz 14. in 15. stoletja, med katerimi po svoji kakovosti izstopata dve umetnini. Poliptih Antonija Vivarinija z Devico Marijo in svetniki, je izdelan v Benetkah leta 1440. Poleg prevladujočega gotskega sloga se v podobi Device Marije kažejo tudi moderne renesančne značilnosti. Nasproti razkošnega poliptiha stoji triptih Antona iz Padove iz leta 1529, preprosto, skoraj rustikalno delo znanega istrskega slikarja fresk iz istrske vasice Kašćerga (Villa Padova) v okolici Pazina. Podatke o slikarju, naročniku in nekaj novic iz takratnega Huma, od koder triptih izvira, si lahko preberemo v besedilu, spisanem v glagolici, sredi predele, tj. podnožja triptiha.