21. Arheološki ostanki

Ko stopimo prek nekdanje rimske ulice Cardo, vstopamo v prostor arheoloških ostankov bazilike iz 4. in 5. stoletja. Na levi strani so vidni ostanki velikih grajskih vrat, izdelanih v rimskem obdobju, ki so vodila v severno pristanišče antičnega Poreča, ki pa so bila zazidana v srednjem veku, ko je bil prostor z njihove notranje strani napolnjen in spremenjen v pokopališče. Velike površine talnega mozaika, ki ga vidimo, so kopije, izdelane v prvi polovici 20. stoletja na mestu prvotnih talnih mozaikov najstarejše cerkve. Originalne fragmente smo si lahko ogledali v pritličju škofije, kjer so razstavljeni. Prvotni mozaiki so bili zamenjani zato, ker so bili na višini, do katere je 1600 let po njihovem nastanku že segalo morje, saj se morska gladina severnega Jadrana dvigne približno za en milimeter na leto, zato so v času največjega plimovanja ti mozaiki več kod 20 centimetrov pod morjem. Arheološki ostanki pričajo o dveh cerkvah, ki sta obstajali pred Evfrazijevo baziliko: o cerkvi iz 4. stoletja, ki jo znanstveniki imenujejo Prva cerkev, in o cerkvi iz 5. stoletja, ki jo imenujejo Predevfrazijana. Prva cerkev je bila triladijska gradnja, postavljena delno na ostankih svetovnih rimskih gradenj. V 5. stoletju je bila spremenjena v dvojno baziliko Predevfrazijano, ki sta jo sestavljali dve triladijski cerkvi. Velika bazilika Predevfrazijana leži pod sedanjo Evfrazijevo baziliko, deli njenega talnega mozaika pa so vidni v notranjosti današnje katedrale.