10. Apsida s tribelonom

Apsida s tribelonom: njena važnost istaknuta je povišenim položajem, stepenicom, budući da je u apsidi bila smještena biskupova katedra, a izduženi prozori u apsidi jamčili su scenama audijencija posebno svjetlo na osobi biskupa. Tribelon, trijumfalni luk, naglašava svečani karakter mjesta. Tribelon čine dva stupa s kapitelima ukrašenima reljefima. Jedan je stup izvoran, a drugi je replika. Na unutrašnjoj strani luka sačuvan je veliki fragment izvorne štukature s prikazom vinove loze s listovima između kojih su ptice koje kljucaju grozdove – prikaz Kristove parabole: „Ja sam pravi trs, a vi ste mladice”.