Godišnji program rada i financijski plan


Turistička zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan. 

Programom rada Zajednica utvrđuje zadaće i poslove koji se predviđaju u toku jedne poslovne godine. 

Financijskim planom Zajednica utvrđuje sredstva potrebna za izvršenje zadataka iz programa rada Zajednice, troškove za rad tijela Zajednice i Turističkog ureda, te drugih tekućih troškova. U financijskom planu utvrđuju se rashodi po namjenama.

Program rada i financijski plan Turističke zajednice donosi Skupština Zajednice do kraja tekuće godine za narednu godinu, a na prijedlog Turističkog vijeća. 


 

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita